Zobacz także:

Nowosolskie szkoły w przededniu roku szkolnego

W środę 26 sierpnia odbyło się spotkanie prezydenta Jacka Milewskiego i naczelnik wydziału oświaty Ireny Sienkiewicz z dyrektorami szkół podstawowych.

Więcej…

Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

Informacja dotycząca dofinansowania uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020.

Więcej…

Nowy wydział UM

W poniedziałek 10 sierpnia Irena Sienkiewicz rozpocznie pracę na stanowisku naczelnika wydziału oświaty nowosolskiego UM. Po wielu latach wydział ponownie będzie funkcjonował.

Więcej…

W poniedziałek 10 sierpnia Irena Sienkiewicz rozpocznie pracę na stanowisku naczelnika wydziału oświaty nowosolskiego UM. Po wielu latach wydział ponownie będzie funkcjonował.

I. Sienkiewicz jest nauczycielem matematyki z dwudziestojednoletnim stażem pracy. Ukończyła pięcioletnie studnia magisterskie na kierunku matematyka nauczycielska z informatyką na Politechnice Zielonogórskiej. Ponadto skończyła studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Zarządzanie Oświatą. Przez cały okres swojej pracy odbyła ponad 80 różnych kursów, warsztatów i szkoleń. Była czynnym egzaminatorem z zakresu egzaminu szóstoklasisty oraz czynnym egzaminatorem z zakresu egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Brała udział w rożnych projektach szkolnych prowadząc swoje działania. W 2010 roku napisała projekt dla szkoły SP 5 w Nowej Soli współfinansowany ze źródeł funduszy europejskich na kwotę ponad 112 tys. złotych, w którym pełniła funkcję koordynatora projektu. Przez trzy lata pracowała w kontroli merytorycznej projektu „Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic” prowadząc m. in. jednodniowe warsztaty dla nauczycieli w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Jest współautorem trzech zbiorów zadań z matematyki oraz autorem suplementu podręcznika do klasy 5. Pełniła funkcję przewodniczącej komisji nauczycieli sprawdzającej prace w konkursie MBG na Uniwersytecie Zielonogórskim. W roku 2018 została obdarzona zaufaniem społeczeństwa w Okręgu Wyborczym nr 3 zdobywając mandat do Rady Miejskiej.

Jest żoną i mamą dwóch wspaniałych synów. Rodzina zawsze była i jest dla mnie najważniejsza – mówi pani naczelnik. Jej pasją jest taniec - od dziesięciu lat wraz z mężem uczęszcza na zajęcia tańca towarzyskiego. Irena Sienkiewicz ma 43 lata.

 

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

https://lonowasol.edupage.org/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

http://nitki.edu.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Arciszewskiego 13

https://www.soswnowasol.pl/

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

https://sp1nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

 ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

https://psp2nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

 

Publiczne Przedszkole Nr 5         ul. Kręta 18; 67-100 Nowa Sól   tel. 68 3873171

Publiczne Przedszkole Nr 6         ul. Kasprzaka 3; 67-100 Nowa Sól            tel. 68 4707038

Publiczne Przedszkole Nr 7         ul. Drzewna 5; 67-100 Nowa Sól              tel. 68 4707039

Publiczne Przedszkole Nr 8         ul. Żeromskiego 7; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707040

Publiczne Przedszkole Nr 9         ul. Wrocławska 37A; 67-100 Nowa Sól tel. 68 3875071

Publiczne Przedszkole Nr 11       ul. Os. XXX-lecia; 67-100 Nowa Sól         tel. 68 4707036

Publiczne Przedszkole Nr 12       ul. Os. Konstytucji 3 Maja; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707037

Szkoła Podstawowa Nr 1             ul. Szkolna 1; 67-100 Nowa Sól                 tel. 68 3875404