Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

DEN2012Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Wadim Tyszkiewicz nagrodził wyróżniających się w swojej pracy nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych. "Dziękuję wszystkim nauczycielkom i nauczycielom, którzy swoją pracą oraz powołaniem kształcą i wychowują młode pokolenie Nowosolan. Oni właśnie, dzięki wiedzy, którą od was otrzymują, a także poczuciu odpowiedzialności za swoją małą Ojczyznę, którą jest Nowa Sól, za kilka, kilkanaście lat będą stanowili o naszym mieście" –powiedział podczas uroczystości odbywającej się w Muzeum Miejskim Wadim Tyszkiewicz. Czytaj więcej...

 

 

 

Prezydent nagrodził nastepujących dyrektorów i nauczycieli:

1. Beata Miniach – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli

2. Paweł Juckiewicz – Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Gen. Władysława Andersa

w Nowej Soli

3. Julian Michalik – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

4. Marta Czerniawska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli

5. Elżbieta Fik – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 8 w Nowej Soli

6. Anna Cieplicka - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli

7. Małgorzata Dobroch – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 11 w Nowej Soli

8. Jolanta Pańczak – nauczyciel informatyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

9. Andrzej Antonowicz – wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

10. Iwona Matulka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowej Soli

11. Wioletta Ludwiniak – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli

12. Renata Byczkowska – wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli

13. Mariola Kmiecik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli

14. Beata Radczyc – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli

15. Danuta Wietrzyska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

16. Grzegorz Cegiełka – nauczyciel wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowej Soli

17. Grażyna Lipińska – nauczyciel historii Publicznego Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Nowej Soli

18. Aleksandra Grządko – wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli

19. Małgorzata Binkowska – nauczyciel fizyki Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli

20. Beata Kotecka – wychowawca świetlicy Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Nowej Soli

21. Agnieszka Racino - nauczyciel fizyki nr 3 im. H. Sienkiewicza w Nowej Soli