Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

loga

 

 

 

 

Gmina Nowa Sól-Miasto, jako beneficjent projektu rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Nowa Sól - Miasto" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkołach podstawowych w Nowej Soli do dnia 15 września br. trwać będzie proces rekrutacji przyszłych uczestników projektu. Decyzję o grupie docelowej podejmie zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej każdej ze szkół.

Dodatkowe informacje pod telefonem: SP nr 1-068 387 54 04.