Wydział Programowania i Promocji

Kontakt:

tel. 68 459 03 55

Naczelnik wydziału:
Beata Kulczycka

tel. 68 459 03 61

 logotypy

Tytuł projektu: „Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli”
Beneficjent: Gmina Nowa Sól – Miasto
Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura,
Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego,  
Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT


Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu i turystów korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego Doliny Środkowej Odry.
Projekt zakłada adaptację zabytkowego magazynu soli na Muzeum Środkowej Odry (Zadanie 1) oraz adaptację budynku mieszkalnego na Centrum Informacyjne Doliny Środkowej Odry (Zadanie 2).


Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych Nie dotyczy
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2014-01-01
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2019-01-07
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2020-11-30
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu 2020-12-20


Wydatki ogółem: 11 140 350,95 PLN
Dofinansowanie: 7 361 555,05 PLN